A megújuló energiaforrások (nap-, szél- és vízenergia, a biomassza, a geotermikus energia, illetve a tenger hullámzásából kinyerhető és árapály-energia) hasznosításában jártas vállalatok. Begyűjtésükre és átalakításukra szolgáló berendezéseket (pl. napelemeket, szélgenerátorokat, hőszivattyúkat és biomasszakazánokat) és a kapcsolódó gépészeti elemeket gyártanak és értékesítenek a megrendelők számára.