Nemzetközi és belföldi szállítmányozást végző cégek, akik légi-, vízi- , vasúti közlekedéssel vagy közúton látják el áruk továbbítását. A fuvarozó cégek szolgáltatásai rendszerint a fel- és lerakodásra, a megfelelő árufuvarozási okmányok kiállítására is kiterjednek. Speciális szállítmányozási tevékenységet folytatnak a gyűjtőforgalmi és kombinált fuvarozási feladatokat ellátó szállítmányozók.